Liên hệ: 091 654 8060 | [email protected] | News

ANH VĂN Giao tiếp & Học thuật

Dạy kèm từ Sơ cấp đến Cao cấp. Luyện thi IOE, IELTS, TOEIC, TOEFL

Giới thiệu

En

EnglishBMT

Where learners are tutored individually or in small groups

by a teacher of English with more than 30 years of experience

Nguyen Duc Kim Long

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages

University of Canberra

BMT

ANH VĂN Buôn Ma Thuột

Nơi học viên được dạy kèm từng cá thể hoặc trong từng nhóm nhỏ

bởi một giáo viên tiếng Anh với hơn 40 năm kinh nghiệm:

Nguyễn Đức Kim Long

Nguyên giáo viên PTTH Tổng hợp BMT & THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Tp. HCM

MA in TESOL
University of Canberra

Văn bằng THẠC SĨ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH của Đại học Canberra, Úc

Tiểu học, Trung học, IOE

Dạy kèm ANH VĂN từ Sơ cấp đến Cao cấp

Luyện thi IOE

Đại học, Cao học, CEFR

Luyện thi Đại Học. ANH VĂN Giao tiếp & Học thuật

Đào tạo, luyện thi theo Khung trình độ chung Châu Âu CEFR

FCE, TOEIC

Luyện thi Chứng chỉ FCE dành cho Giáo viên Anh Văn

Luyện thi TOEIC cho người đi làm

IELTS, TOEFL

Luyện thi TOEFL và IELTS

Đào tạo, luyện thi cho người chuẩn bị du học

Dịch vụ

Dạy học

Dạy kèm từng học viên hoặc theo nhóm nhỏ

Luyện thi các kỳ thi quốc gia hoặc lấy chứng chỉ

Đào tạo theo yêu cầu người học

Dịch thuật

Dịch thuật tài liệu, sách báo, hồ sơ

từ tiếng Việt sang tiếng Anh

từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Soạn thảo văn bản tiếng Anh theo yêu cầu

Tư vấn

Tư vấn việc học-thi tiếng Anh

Tư vấn học thuật tiếng Anh

Tư vấn du học

Cung cấp tài liệu, sách, phần mềm, ứng dụng học tiếng Anh

Liên hệ

Nguyễn Đức Kim Long

Điện thoại: 091 654 8060

E-mail: EnglishBMT@gmail.com


Kết nối

EnglishBMT Facebook

EnglishBMT Author

Liên hệ

Thanks For Visiting